Bor

2

Slika prije prikupljanja bora sa staništa 18.03.2011.godine

Jučer su članovi udruge bili na odličnoj bonsai radionici Tora-international bonsai school.

 

Crni bor na kojem su radili je prikupljen u trećem mjesecu 2011. godine.

 

 

 

U četvrtom mjesecu prošle godine smo napravili  zahvat na prvoj grani, te smo ga ostavili jednu sezonu da miruje.

TORA - bonsai international school 05. travanj 2014.godine

TORA – bonsai international school 05. travanj 2014.godine

Na radionici 08. veljače 2015. godine smo napravili prvi styling. Nakon što se drvo oporavi presadit ćemo ga u odgovarajuću posudu.

Pogledajte sliku prije i poslijie rada.

TORA - international bonsai school 08. veljača 2015. godine

TORA – international bonsai school 08. veljača 2015. godine