Članstvo

Prije učlanjenja predlažemo da pročitate Statut.

Kako postati član?

Članstvo može biti aktivno, pasivno i počasno.

Postupak učlanjenja započinje tako da ispišete i ispunite zahtjev za učlanjenjem (PDF), koji je potrebno ispravno popuniti (obratite pažnju na nužne podatke) i potpisati, odnosno ovjeriti pečatom za pravne osobe, te dostaviti osobno na druženju ili poštom na adresu udruge.

Napomena: Možete podnijeti zahtjev za učlanjenjem korištenjem online obrasca i tako ubrzati postupak učlanjenja

Učlanjenje nije važeće dok se ne prihvati zahtjev za učlanjenjem i dok se ne uplati članarina (ako je to potrebno) te priloži dokaz o uplati.

Kolika je članarina?

Visinu članarine određuje Skupština. Godišnja članarina Udruge iznosi:

 •  za fizičku osobu u radnom odnosu  200 HRK
 •  za studente i umirovljenike  100 HRK

Članarina se uplaćuje putem opće uplatnice ili internet bankarstva na račun udruge:  2484008 – 1106145265 ili IBAN: HR4424840081106145265 (Raiffeisenbank Austria d.d. Zagreb), pod uplatitelj upišite vlastito Ime i Prezime, a pod napomena ČLANARINA ZA 20XX. (tj. tekuću godinu).

Prilikom uplaćivanja na račun preko uplatnice ili putem interneta, u prostor ‘Poziv na broj odobrenja’ upisujete svoj OIB; s time da kod on-line uplate prvi, manji kvadratić, ostaje prazan, a spomenuti broj upisujete u veće polje.

Koja su prava, a koje obveze člana udruge?

Aktivni članovi Udruge imaju pravo i dužnosti:

 • aktivno sudjelovati u radu Udruge,
 • aktivno sudjelovati u upravljanju Udrugom,
 • birati i biti birani u tijela Udruge,
 • davati prijedloge i stavljati primjedbe u vezi s radom tijela Udruge,
 • biti obavještavani o radu Udruge i izvršavanju njenih programskih zadataka,
 • pridržavati se Statuta i drugih akata Udruge,
 • pridonositi ostvarivanju ciljeva Udruge,
 • čuvati i podizati ugled Udruge.

Pasivni članovi Udruge imaju prava i dužnosti:

 • sudjelovati u radu Skupštine bez prava odlučivanja,
 • davati prijedloge i izražavati vlastito mišljenje na sastancima Udruge,
 • sudjelovati na sastancima, predavanjima i drugim oblicima djelovanja i aktivnosti Udruge utvrđenih ovim Statutom,
 • predlagati bolja rješenja za Udrugu,
 • biti obavještavani o radu Udruge i izvršavanju njenih programskih zadataka,
 • pridržavati se Statuta i drugih akata Udruge,
 • pridonositi ostvarivanju ciljeva Udruge,
 • čuvati i podizati ugled Udruge.

Koja su tijela u Udruzi?

Tijela udruge su Skupština, Upravni odbor i Likvidator. Više o tome možete saznati u Statutu.

Kako prestaje članstvo u Udruzi?

Članstvo u Udruzi prestaje dobrovoljnim istupom, sključenjem radi nepoštivanja odredbi Statuta ili neplaćanja članarine. Član se briše iz Registra članova bez posebne odluke ukoliko do kraja godine ne plati članarinu za tekuću godinu. Odluku o isključenju člana donosi Upravni odbor. Isključeni član ima pravo u roku od petnaest dana, računajući od dana dostave Odluke, pdnijeti žalbu Skupštini Udruge.