EBA konvencija, drugi dan, demonstracije

Rezultati demonstracija od prvog dana i slike sa demonstracija drugog dana.