Predavanje na šumarstvu

Predavanje članova Bonsai udruge “Zen” u okviru predmeta Arborikultura na Šumarkom fakultetu.