24. i 25. sječanj 2015.

Treća radionica Osnovnog bonsai tečaja održana u Lugu Samoborskom 24. i 25. siječnja 2015. godine.