Radionica 16.03.2013.

Fotografije sa prve radionice osnovnog bonsai tečaja 2013.